Notowania

energetyka
15.05.2019 10:19

EBI: Prawie 2/3 Polaków uważa, że UE wspiera ich działania chroniące klimat

Polacy uważają Unię Europejską za najważniejszy podmiot publiczny zaangażowany w przeciwdziałanie zmianie klimatu, ale domagają się większego zaangażowania władz państwowych, wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i YouGov badającej nastroje obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Zdaniem 64% Polaków, UE wspiera ich w działaniach i postawach sprzyjających ochronie klimatu. Odsetek ten jest o 29 pkt proc. wyższy niż w przypadku władz centralnych (35%) i o 23 pkt proc. wyższy niż w przypadku samorządów lokalnych (41%).

Podziel się
Dodaj komentarz

"Jak wynika z ankiety, Polacy uważają, że Unia Europejska jest najważniejszym podmiotem publicznym zaangażowanym w przeciwdziałanie zmianie klimatu, a jej wysiłki przynoszą większe skutki niż wysiłki władz państwowych i samorządowych. Ponadto zdaniem 64% Polaków UE wspiera ich w działaniach i postawach sprzyjających ochronie klimatu. Odsetek ten jest o 29 pkt proc. wyższy niż w przypadku władz centralnych (35%) i o 23 pkt proc. wyższy niż w przypadku samorządów lokalnych (41%). Nastroje w Polsce są znacznie bardziej pozytywne niż w całej Europie, gdzie zaledwie 27% ankietowanych uważa, że Unia Europejska wspiera ich wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Polacy są mniej zadowoleni ze skuteczności działań na rzecz klimatu podejmowanych przez instytucje publiczne. Zaledwie 42% ankietowanych uważa, że wysiłki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu faktycznie przynoszą skutki. Jeszcze surowiej oceniane są w Polsce inne podmioty publiczne: działania władz państwowych pozytywnie oceniło zaledwie 25% uczestników badania. Warto przy tym zauważyć, że opinie na ten temat różnią się znacznie w zależności od wieku respondentów - oceny wystawiane przez młodsze pokolenie są bardziej pozytywne. Działania podejmowane przez UE uważa za skuteczne 48% obywateli w wieku 18-34 lat, natomiast w kategorii wiekowej 55+ zdanie to podziela jedynie 37% Polaków, wskazano również.

W odpowiedzi na pytanie o trzy najważniejsze działania na rzecz klimatu, które podjęliby, gdyby stanęli na czele rządu, 39% Polaków wybrałoby powstrzymanie do 2025 r. procesu wylesiania, a 38% starałoby się doprowadzić do tego, aby do 2025 r. wszystkie nowe instalacje przemysłowe charakteryzowały się niskim poziomem emisji CO2. Wylesianie należy również do problemów najczęściej wymienianych przez pozostałych mieszkańców Europy.

"Najnowsze wyniki ankiety EBI dotyczącej klimatu podkreślają duże oczekiwania obywateli wobec Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Potwierdza to wiodącą rolę, jaką EBI ma do odegrania w tej kwestii, a także odpowiedzialność, jaką ponosi jako bank finansujący realizację unijnej polityki klimatycznej oraz największy na świecie wielostronny podmiot finansujący projekty na rzecz klimatu. Wcześniejsze wyniki ankiety jednoznacznie wskazały na duże zaangażowanie obywateli przy jednoczesnej konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz klimatu ze strony sektora prywatnego. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, zamierzamy nadal zwiększać inwestycje i przyciągać prywatnych inwestorów, aby przyspieszyć transformację naszych społeczeństw w kierunku bardziej ekologicznych modeli rozwoju oraz pomóc w realizacji porozumienia paryskiego" - podsumowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochronę środowiska Emma Navarro, cytowana w komunikacie.

Europejski Bank Inwestycyjny nawiązał współpracę z globalną firmą YouGov zajmującą się badaniem opinii publicznej i analizą danych, aby przeprowadzić dokładną analizę nastrojów obywateli w kwestii zmiany klimatu. Ankieta ma dostarczyć informacji do szerszej debaty na temat zmiany klimatu oraz pomóc zrozumieć nastroje i oczekiwania obywateli w zakresie działań w dziedzinie klimatu. Opublikowany materiał zawiera ostatnią z sześciu serii danych z ankiety EBI dotyczącej klimatu, które miały zostać opublikowane w latach 2018 i 2019 (każda seria jest poświęcona innemu obszarowi tematycznemu). W badaniu wzięło udział 25 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego kraju.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz