Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 5,18 mln zł netto w III kw.

0
Podziel się:

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 13,5 mln zł EBITDA, 5,18 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka.

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 5,18 mln zł netto w III kw.
bEDSTSwR

"Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2019 roku [tys. zł] i 3 kwartały 2019 roku [tys. zł]:

III kwartał 2019 - wstępne; III kwartał 2018; dynamika w %

Przychody ze sprzedaży: 192 880; 195 698; -1,4%

bEDSTSwT

Zysk operacyjny: 7 197; 5 445; 32,2%

EBITDA: 13 507; 11 612; 16,3%

Zysk brutto: 5 692; 4 518; 26,0%

Zysk netto: 5 186; 3 948; 31,4%

bEDSTSwZ

Zadłużenie odsetkowe: 144 111; 168 565; -14,5%

Trzy kwartały 2019 - wstępne; trzy kwartały 2018; dynamika w %

Przychody ze sprzedaży: 596 790; 594 212; 0,4%

Zysk operacyjny: 21 558; 22 078; -2,4%

bEDSTSxa

EBITDA: 40 341; 40 074: 0,7%

Zysk brutto: 17 029; 18 317; -7,0%

Zysk netto: 13 211; 15 239; -13,3%

Zadłużenie odsetkowe: 144 111; 168 565; -14,5%" - czytamy w komunikacie.

bEDSTSxb

W III kw. 2019 r. grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,4% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 16%, a zysk netto o 31,4%. Poprawa ta została spowodowana przede wszystkim efektem niskiej bazy - III kw. 2018 charakteryzował się niską rentownością. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2018. EBITDA był wyższy o 0,7% a zysk netto spadł o ponad 13%, podano także.

"Mimo zrealizowanych inwestycji grupie nie udało się osiągnąć oczekiwanych wzrostów ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak: wahania koniunktury w Polsce, pogarszająca się koniunktura w krajach Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników" - czytamy dalej.

W III kw. grupa zanotowała stosunkowo dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich z PVC oraz taśm PET. Mimo dalszego pogarszania się relacji między cenami PET z recyklingu a PET "virgin", lekko poprawiła się rentowność sprzedaży twardych folii i laminatów do żywności PET, podano również.

Niska sprzedaż, a w konsekwencji gorsze rozłożenie kosztów stałych, wpłynęła na obniżenie rentowności sprzedaży elastycznych laminatów do pakowania żywności. Niezadowalająca była także rentowność sprzedaży folii stretch, co wynika z zaostrzającej się konkurencji przy spadającym popycie, wskazano także.

bEDSTSxc

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej publikacji skonsolidowanego raportu za III kw. 2019 r. czyli 7 listopada 2019 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

bEDSTSxu
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)