Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Forte miało 6,94 mln zł straty netto, 24,28 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

0
Podziel się

Forte odnotowało 6,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2020 r. wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Forte miało 6,94 mln zł straty netto, 24,28 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.
bDSxErit

Zysk operacyjny wyniósł 24,28 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 430,79 mln zł w I- II kw. 2020 r. wobec 575,29 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Forte w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 430 790 tys. zł, w stosunku do 575 285 tys. zł w analogicznym okresie roku 2019 (spadek o 25,1%). Sprzedaż nadwyżek płyty surowej produkowanej przez spółkę zależną Tanne w okresie sprawozdawczym wyniosła 24 825 tys. zł w porównaniu z 26 247 tys. zł w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 345 759 tys. zł - 80,3% sprzedaży ogółem (w I półroczu roku 2019 r. - 487 281 tys. zł - 84,7%). Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 85 031 tys. zł (19,7%) wobec 88 004 tys. zł (15,3%) w analogicznym okresie roku 2019"- czytamy w sprawozdaniu zarządu.

bDSxEriv

Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 50,7% (51,15% - 1H2019), Europa Zachodnia i Północna 15,6% (20,96% - 1H2019), Polska 19,7% (15,30% - 1H2019), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 13,2% (12,30% - 1H2019).

Spółka podała, że spadek przychodów w okresie sprawozdawczym spowodowany był negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w zakresie handlu oraz zamknięciem rynków zbytu od ostatniej dekady marca. Od miesiąca maja w poszczególnych krajach Europy zaczęło postępować powolne zdejmowanie obostrzeń, co pozwoliło Grupie zrealizować sprzedaż w II kwartale na poziomie tylko 40% poniżej roku 2019.

Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 38,6%, czyli o 4,5 pkt. proc. wyżej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost marży był utrzymujący się w II kwartale wysoki kurs euro, który przy wysokim udziale sprzedaży eksportowej, a jednocześnie ponoszeniu większości kosztów w złotych, istotnie przekładał się na poziom rentowności.

Koszty sprzedaży wyniosły 100 691 tys. zł i w ujęciu liczbowym w stosunku do I półrocza 2019 roku spadły o 29 495 tys. zł. Obciążenie przychodów kosztami sprzedaży wzrosło do 23,4% wobec 22,6% w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Wzrost obciążenia przychodów kosztami sprzedaży jest głównie spowodowany wzrostem stawek transportowych.

bDSxEriB

Koszty ogólne ukształtowały się na poziomie 26 671 tys. zł wobec 29 418 tys. zł w analogicznym okresie 2019 roku. Obciążenie przychodów kosztami ogólnymi wyniosło 6,2% wobec 5,1% w okresie porównawczym. Spadek ten był wynikiem zatrzymania od drugiej połowy marca fabryk z powodu pandemii oraz przejściem wszystkich pracowników na 80% czasu pracy (głównie białe kołnierzyki), bądź przestój (głównie niebieskie kołnierzyki), co istotnie ograniczyło koszty wynagrodzeń.

Forte podało, że od lipca wszystkie zakłady i spółki z Grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami.

"Do dnia publikacji niniejszego raportu w żadnej z lokalizacji Grupy nie stwierdzono przypadku zarażenia COVID-19 oraz żadnego obszaru nie poddawano obowiązkowej kwarantannie" - zaznaczono.

Forte podało, że poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec II kwartału 2020 roku przekroczył poziom uzgodniony z instytucjami finansującymi grupę kapitałową, jednakże zarząd ze względu na sytuację spowodowaną pandemią, uzyskał zgody wszystkich banków finansujących na odstąpienie od obliczania wskaźnika dług/EBITDA na dzień 30.06.2020 r.

bDSxEriC

"Jednocześnie zarząd podjął rozmowy z bankami w celu pozyskania ich zgód na czasowe podwyższenie wskaźnika dług/EBITDA z umownego poziomu 3,0 do poziomu 3,5 do marca 2021 roku włącznie (jako, że wskaźnik obliczany jest kwartalnie, ale na bazie danych za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych). W związku ze stabilną aktualnie sytuacją Grupy zarówno w zakresie wpływających zamówień, jak i dostępnych środków pieniężnych, zarząd zdecydował o nadpłaceniu w miesiącu wrześniu 2020 roku prolongowanych rat kapitałowych dotyczących wszystkich kredytów grupy" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 3,31 mln zł wobec 5,98 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

bDSxEriW
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)