Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Forum TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem Ultimo NS FIZ

0
Podziel się

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Ultimo NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus.

Forum TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem Ultimo NS FIZ
bDSvFLdx

"Na podstawie umowy, Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Forum TFI, a Forum TFI przejmie zarządzanie funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), tj. z dniem wejścia w życie zmiany statutu funduszu, polegającej na wskazaniu Forum TFI, jako towarzystwa zarządzającego funduszem" - czytamy w komunikacie.

Jak podał Altus, umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami, z których wskazany w pkt 1), 3), 4) oraz jeden ze wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku:

1) Zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę statutu wyrażona w uchwałach ZI, poprzez wskazanie Forum TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem wraz z siedzibą i adresem towarzystwa nie zostanie zmieniona lub uchylona przez zgromadzenie inwestorów funduszu;

bDSvFLdz

2) Możliwość dokonania przejęcia zarządzania zostanie zapewniona na skutek:

a) bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszem pozyskanej przez Forum TFI; lub

b) upływu terminu przewidzianego w przepisach prawa, w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać decyzję w sprawie koncentracji; lub

c) postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia zarządzania Funduszem lub zwrotu zgłoszenia koncentracji z uwagi na okoliczność, że transakcja taka nie podlega zgłoszeniu,

bDSvFLdF

3) Altus TFI uzyska zgody uczestników Funduszu zgodnie z art. 282 ust. 3 pkt 1 Ustawy, na przekazanie do Forum TFI ich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, zaś w przypadku przedsiębiorców - danych firmy oraz adresu korespondencyjnego wraz ze zgodą na ich przetwarzanie przez Forum TFI (tam gdzie jest to konieczne), w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 238a ust. 7 Ustawy.

4) Forum TFI nie doręczy Altus TFI, w terminie 10 dni roboczych od daty udostępnienia przez Altus TFI dokumentów dotyczących Funduszu, wskazanych przez Forum TFI, nie zawierających informacji stanowiących tajemnicę zawodową, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, bądź też doręczy oświadczenie o niekorzystaniu z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, podano także.

"W przypadku, gdy w terminie do 31 lipca 2019 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej lub też Formu TFI złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a strony zwolnione będą ze wzajemnych roszczeń" - czytamy również

Altus TFI jest niezależnym (tzn. niepowiązanym bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

bDSvFLea
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)