Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

innogy Polska wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Foton Technik

0
Podziel się:

innogy Polska złożyło wniosek od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Foton Technik, podał Urząd.

innogy Polska wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Foton Technik
bECUoBhN

Wniosek wpłynął 10 maja, sprawa jest w toku.

"Zgłaszany zamiar dotyczy koncentracji, polegającej na przejściu z kontroli wspólnej na kontrolę sprawowaną w sposób wyłączny pomiędzy innogy Polska S.A. - stroną zgłaszającą, a Foton Technik sp. z o.o. - przejmowanym" - czytamy w komunikacie.

innogy Polska jest członkiem grupy kapitałowej innogy Group, międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego na szeroko pojętym rynku energii, specjalizującej się między innymi w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Foton Technik jest przedsiębiorstwem działającym od kilku lat w Polsce na dynamicznie rozwijającym się rynku dostawy i instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW dla klientów prywatnych (prosumentów) i biznesowych.

bECUoBhP

Obecnie strona zgłaszająca oraz przejmowany prowadzą swoją działalność niezależnie, co prowadzi do wykonywania tych samych czynności równolegle przez obie spółki. Połączenie tych działań przełoży się na zwiększenie atrakcyjności oferty sprzedażowej dla klientów poprzez zaoferowanie niższych, bardziej konkurencyjnych cen. Ponadto planowana koncentracja będzie miała pozytywny wpływ na działalność strony zgłaszającej z uwagi na zamierzone uzyskanie efektów synergii obszarów operacyjnych i sprzedażowych, wskazano.

Kontrola przejmowana jest w wyniku wygaśnięcia 30 czerwca 2019 roku prawa osobistego przysługującego na mocy umowy spółki przejmowanego mniejszościowym udziałowcom przejmowanego (spółkom zarejestrowanym na Cyprze: L77 Investments Ltd., JCF Investments Ltd., TS Capital Fund Ltd. oraz osobie fizycznej - panu Pawłowi Czaus), które uprawnia ich do powoływania członków zarządu przejmowanego. Po wygaśnięciu opisanego powyżej prawa osobistego uprawnienie to przysługiwać będzie radzie nadzorczej przejmowanego powoływanej przez stronę zgłaszającą jako większościowego udziałowca.

Na mocy umowy inwestorskiej zawartej w dniu 8 września 2016 roku (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 13 czerwca 2018 roku) przez stronę zgłaszającą z ww. udziałowcami mniejszościowymi, strona zgłaszająca zamierza dodatkowo nabyć pozostałą część udziałów w kapitale zakładowym przejmowanego, uzyskując prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym i tym samym przejmując kontrolę wyłączną nad przejmowanym, podsumowano.

bECUoBiq
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)