Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Introl miał 1,25 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

0
Podziel się:

Introl odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Introl miał 1,25 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 1,74 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,37 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 95,14 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 r. Grupa Introl zanotowała dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w I kwartale 2019 r. 100 369 tys. zł i były o 5 231 tys. zł, tj. o 5,5% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost sprzedaży poza Grupę r/r w I kwartale 2019 r. odnotowały spółki m.in.: Introl- Energomontaż Sp. z o.o. o 6 109 tys. zł, RAControls Sp. z o.o. o 1 078 tys. zł, łącznie spółki Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. oraz Introl Sp. z o.o. o 2 684 tys. zł (w okresie porównawczym spółki działały pod jedną firmą) oraz Introl Pro-ZAP Sp. z o.o. o 1 621 tys. zł. Spadek sprzedaży poza Grupę r/r w I kwartale 2019 r. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 2 213 tys. zł, PWP Katowice Sp. z o.o. o 1 686 tys. zł oraz Smart In Sp. z o.o. Sp. k. o 1 264 tys. zł" - czytamy w raporcie.

"Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w I kwartale 2019 r. obniżył się r/r o 3,9%, tj. o kwotę 640 tys. zł. Spadek ten wynikał z osiągnięcia niższej średniej marży brutto wyrażonej w %. Największy wartościowo spadek marży zanotowały spółki Limatherm S.A. (spadek marży w ramach segmentu produkcja elementów odlewniczych) oraz IB Systems Sp. z o.o. (spadek marży w ramach segmentu usługi AKPIA, elektryczne, instalacyjne, projektowe i budowlane). W stosunku do roku ubiegłego wzrosły koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu odpowiednio o 427 tys. zł (tj. o 5,2%) oraz o 1 076 tys. zł (tj. o. 18,2%), wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kosztów w spółkach: Limatherm S.A. oraz RAControls Sp. z o.o. Na zmianę poziomu pozostałych przychodów (wzrost o 287 tys. zł r/r do 2 821 tys. zł) i pozostałych kosztów (spadek o 541 tys. zł r/r do 1 348 tys. zł), per saldo wynik na pozostałej działalności 1 473 tys. zł (wzrost o 828 tys. zł) największy wpływ

miały zmiana poziomu rezerw na świadczenia pracownicze i pozostałe (wpływ zwiększający na wynik 1 150 tys. zł, więcej w stosunku do roku ubiegłego o 431 tys. zł) oraz poziomu odpisów na zapasy (wpływ zwiększający na wynik 273 tys. zł, więcej o 290 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego). W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zmniejszyły się w I kwartale 2019 r. odpowiednio o 1 305 tys. zł

(tj. 42,8%) r/r i 862 tys. zł (tj. 15,8%). Wskaźniki rentowności EBIT i EBITDA obniżyły się porównując I kwartał 2019 r. z I kwartałem 2018 r. (EBIT z 3,2% do 1,7%, EBITDA z 5,7% do 4,6%). [...] Zysk netto Grupy Introl w I kwartale 2019 r. ukształtował się na poziomie 872 tys. zł, co oznacza jego spadek o 51,9% r/r" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 9,06 mln zł wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)