Notowania

GALVO: strona spółki
26.11.2015, 12:33

GAL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Galvo S.A. w dniu 23 listopada 2015 roku.

Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 listopada 2015 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1.Pani Sylwia Karim Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.300.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000 Udział głosów na tym WZA: 92,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 70,77% 2.Pan Ryszard Szczepaniak Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 200.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 400.000 Udział głosów na tym WZA: 8,00% Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,15%

Inne komunikaty