Notowania

GALVO: strona spółki
30.03.2017, 10:31

GAL ZWZ - projekty uchwał: pokrycie straty, zmiany w RN

Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Galvo S.A. na 26 kwietnia 2017 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty