Notowania

BIOERG: strona spółki
30.06.2017, 15:01

BER Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 29.06.2017 r.

Zarząd Spółki pod firmą Bioerg S.A. (,,Spółka", ,,Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:
1.Delmont Capital LLC - 1 438 452 głosów, co stanowiło 53,84% liczby głosów na Zgromadzeniu i 1,41% głosów ogółem w Spółce. 2.Carom sp. z o.o. - 1 233 000 głosów, co stanowiło 46,16% liczby głosów na Zgromadzeniu i 1,21% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty