Notowania

DCD: strona spółki
7.09.2017, 22:24

DCD Informacja o niedojściu emisji obligacji serii C do skutku

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej ,,Emitent", ,,Spółka") informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 z dnia 17 lipca 2017 r., iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o niedojściu do skutku emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii C (dalej: ,,Obligacje"). Subskrypcja Obligacji została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie emisji Obligacji Spółki i ustalenia ich szczegółowych Warunków Emisji, w drodze oferty prywatnej.
Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem wymaganego progu emisji Obligacji określonym w szczegółowych w warunkach emisji Obligacji serii C. Kwoty wpłacone tytułem zapisu na nabycie obligacji serii C zostaną w dniu dzisiejszym zwrócone na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii C.

Inne komunikaty