Notowania

DCD: strona spółki
22.12.2017, 22:07

DCD Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym odwołuje prognozy finansowe opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017r.
Powodem niewykonania prognozy wyniku finansowego w 2017 roku jest opóźnieniem w realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Lublinie z DW Nord Sp. z o.o., spowodowane brakiem możliwości finansowania inwestycji deweloperskiej ze środków z emisji obligacji B i C, które nie doszły do skutku. DW Nord jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska, polegająca na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, wydzieleniu na wskazanej nieruchomości działek pod zabudowę szeregową, z których część miała zostać sprzedana, a na pozostałych miało zostać wybudowane osiedle domów szeregowych. Zdaniem Zarządu Spółki w obecnej chwili nie jest możliwe wystarczająco precyzyjne określenie szacunków wyników finansowych Spółki, w związku z czym nie jest możliwe zaktualizowanie poprzednio publikowanych prognoz na lata 2017-2020 r. Spółka prowadzi negocjacje z instytucjami finansowymi w sprawie udzielenia kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w Lublinie.

Inne komunikaty