Notowania

PCGUARD: strona spółki
21.08.2017, 16:17

PCG Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd PC Guard SA na podstawie § 5 ust.1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Pańczyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Inne komunikaty