Trwa ładowanie...
bFfQGGRN
Notowania
DataTytułKursZmiana
2017-08-21
PCG Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-07-10
PCG REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „PC GUARD” SPÓŁKA AKCYJNA
2,00
0,00
2017-07-04
PCG „PC GUARD” S.A. (15/2017) – ZAKOŃCZENIE PROCESU SCALANIA AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
2017-06-22
PCG PC GUARD SA (14/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD KDPW UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARTOŚCI NOMINALEJ AKCJI SPÓŁKI.
0,16
0,00
2017-06-21
PCG Doręczenie Emitentowi postanowienia Sądu Rejestrowego dotyczącego rejestracji zmian w statucie Emitenta (w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.)
0,16
+1 612,50
2017-06-13
PCG PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI ?PC GUARD? S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ ?PC GUARD? S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.
0,15
0,00
2017-06-09
PCG Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
0,17
-5,88
2017-06-09
PCG Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego oraz zawarcie umowy o uzupełnienie tak zwanych ?resztówek scalen
0,17
-5,88
2017-06-07
PCG REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE EMITENTA ? SCALENIE AKCJI ORAZ KAPITAŁ DOCELOWY
0,15
+6,67
2017-05-30
PCG SA-QSr1 2017
0,14
-7,14
2017-05-15
PCG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,14
0,00
2017-05-15
PCG R /: formularz raportu rocznego
0,14
0,00
2017-05-15
PCG Korekta Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2016
0,14
0,00
2017-05-11
PCG Zmiana terminu dokonania korekt raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2016 RS oraz raportu okresowego rocznego za 2016 R
0,14
0,00
2017-05-08
PCG Korekta RB 5/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
0,15
+6,67
2017-05-02
PCG Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
0,16
0,00
2017-05-02
PCG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,15
+6,67
2017-05-02
PCG R /: formularz raportu rocznego
0,15
+6,67
2017-04-13
PCG Uzupełnienie raportu bieżącego numer 3/2017 z dnia 17 marca 2017r.
0,14
-7,14
2017-03-17
PCG Objęcie obligacji przez Spółkę
0,16
-6,25
  • Poprzednia strona
  • z 38
  • Następna strona
bFfQGGSv