Notowania

PCGUARD: strona spółki
2.05.2017, 17:37

PCG Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki ,,PC GUARD" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej ,,Spółką", informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 2 maja 2017 roku, otrzymał informację o dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, w trybie pisemnym, wyboru spółki Eureka Auditing Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 22 w Poznaniu (61 - 827 Poznań), podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 137, do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. Dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki wyboru spółki Eureka Auditing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 ma zostać potwierdzone Zarządowi Spółki w terminie do dnia 5 maja 2017 roku poprzez przekazanie Zarządowi Spółki odpowiedniej dokumentacji Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o potwierdzeniu wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki spółki Eureka Auditing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. Zarząd Spółki poinformuje również w odrębnym raporcie bieżącym o terminie przekazania opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, przy czym przekazania opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, wobec powyższych okoliczności, powinno nastąpić najpóźniej do dnia 10 maja 2017 roku.

Inne komunikaty