Trwa ładowanie...
bDXNMMTF

Notowania

PCGUARD: strona spółki
4.07.2017, 14:28

PCG „PC GUARD” S.A. (15/2017) – ZAKOŃCZENIE PROCESU SCALANIA AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017r., 10/2017 z dnia 9 czerwca 2017r., 12/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. oraz 14/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Zarząd spółki „PC Guard” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem wczorajszym zakończony został proces scalania akcji w kapitale zakładowym Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, prowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 grudnia 2016r.
Scalenie nastąpiło w ustalonym w/w uchwałą Walnego Zgromadzenia stosunku: 19:1. Po przeprowadzeniu operacji wymiany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLGUARD00019 oznaczonych jest 1.615.189 akcji Spółki o wartości nominalnej 19,00 złotych każda.

Inne komunikaty

bDXNMMUn