Notowania

PCGUARD: strona spółki
8.05.2017, 19:44

PCG Korekta RB 5/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki ,,PC GUARD" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej ,,Spółką", w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 5/2017 z dnia 2 maja 2017r., wobec przekazania Zarządowi Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki stosownej dokumentacji, niniejszym potwierdza wybór spółki Eureka Auditing Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 22 w Poznaniu (61 - 827 Poznań), podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 137, do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. Wyboru spółki Eureka Auditing Sp. z o. o. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uchwałą z dnia 28 kwietnia 2017r., podjętą w trybie pisemnym, na podstawie pkt. IV ust. 4a Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Umowa pomiędzy Spółką a spółką Eureka Auditing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu zawarta zostanie na okres niezbędny do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. Spółka już wcześniej korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzanych za pierwsze półrocze roku 2015 oraz w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzanych za rok 2015. Zarząd Spółki ponadto wskazuje, że do dnia 11 maja 2017r. dokona korekt raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2016 RS oraz raportu okresowego rocznego za 2016 R (oba raporty okresowe zostały opublikowane dnia 2 maja 2017r.) i w ramach dokonania korekty przekaże opinie i raporty z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 do publicznej wiadomości.

Inne komunikaty