Notowania

PCGUARD: strona spółki
15.05.2017, 20:15

PCG R /: formularz raportu rocznego


Zarząd PC Guard S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 2 maja 2017 roku przekazał do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny RS oraz Jednostkowy Raport Roczny R za 2016 rok.

Korekta dokonywana jest ze względu na niewypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z § 91 i 92 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 roku oraz ze względu na omyłkę w opublikowanym sprawozdaniu, pozostałe korekty są konsekwencją wspomnianej omyłki.

Zestawienie zmian w Jednostkowym i Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2016 umieszczono w załączniku do niniejszego Raportu Bieżącego.

Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny oraz Jednostkowy Raport Roczny za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 roku.

Załączniki

Inne komunikaty