Notowania

PCGUARD: strona spółki
17.03.2017, 16:25

PCG Objęcie obligacji przez Spółkę

Zarząd spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2017 roku wydał i przeniósł na spółkę RX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dokument odcinka zbiorowego 36.353.132 akcji na okaziciela serii F spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 18,63 % kapitału zakładowego spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu zobowiązania z dnia 27 stycznia 2017 roku do opłacenia ceny emisyjnej objętych przez Spółkę 14.540 zwykłych obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez spółkę RX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.454.000,00 PLN. Wskutek wydania dokumentu odcinka zbiorowego 36.353.132 akcji na okaziciela serii F spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz spółki RX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie spółka ta stała się właścicielem powyższych akcji, a Spółce przysługuje 14.540 zwykłych obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę RX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.454.000,00 PLN.

Inne komunikaty