Notowania

BOGDANKA: strona spółki
29.12.2017, 12:25

LWB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2017 r., w tym treść uchwały o zmianie Statutu Spółki wraz z wykazem dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki i dokonanych zmian w Statucie oraz przyjętym tekstem jednolitym Statutu Spółki.
Podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 RMF GPW

Załączniki

Inne komunikaty