Notowania

LWB Rejestracja przez Sąd Statutu LW Bogdanka S.A.

Zarząd LW Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29.01.2018 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu rejestracji nowej treści Statutu Spółki, przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka S.A. z dnia 29.12.2017 r.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 2 RMF GPW.

Załączniki

Inne komunikaty