Notowania

RELPOL: strona spółki
13.06.2018, 14:13

RLP Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ

Zarząd Relpol S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12.06.2018 r.:
1. Ambroziak Adam: liczba akcji: 3.171.000; liczba głosów: 3.171.000; udział w liczbie głosów na ZWZ 77,99%; udział w ogólnej liczbie głosów 33%. 2. Osiński Piotr.: liczba akcji: 608.943; liczba głosów: 608.943; udział w liczbie głosów na ZWZ: 14,98%; udział w ogólnej liczbie głosów 6,34%. 3. Government of Norway, liczba głosów: 285.960; udział w liczbie głosów na ZWZ 7,03%; udział w ogólnej liczbie głosów 2,98%. W dniu odbycia się ZWZ ogólna liczba głosów wynosiła 9.609.193. Natomiast liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 12.06.2018 r. wynosiła 4.066.003.

Inne komunikaty