Notowania

BOGDANKA: strona spółki
23.07.2018, 12:20

LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.

Załączniki

Inne komunikaty