Notowania

LWB Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:
1. Powołania Pana Artura Wasilewskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych od dnia 8.10.2018 r. 2. Powołania Pana Dariusza Dumkiewicza na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 15.10.2018 r. Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez powołanych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5

Załączniki

Inne komunikaty