Notowania

CWPE: strona spółki
26.11.2018, 13:15

CWP Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 16 listopada 2018 r.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 16.11.2018 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

Inne komunikaty