Notowania

R22: strona spółki
3.12.2018, 14:51

R22 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Roberta Stasika, Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty