Notowania

R22: strona spółki
12.12.2018, 10:35

R22 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dn. 05.12.2018

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka" mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 grudnia 2018 roku.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512)

Załączniki

Inne komunikaty