Notowania

ADV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku.

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ), które odbyło się w dniu 17 grudnia 2018 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym NWZ byli:
- Orenore Sp. z o. o., która posiadała na NWZ 5.079.519 akcji Adiuvo Investments S.A., z których przysługiwało 6.779.519 głosów, co stanowiło 83,68% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 50,28% ogólnej liczby głosów w Spółce, - Morluk Sp. z o. o. Sp. k., która posiadała na NWZ 605.320 akcji Adiuvo Investments S.A., z których przysługiwało 605.320 głosów, co stanowiło 7,47% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,49% ogólnej liczby głosów w Spółce, - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, który posiadał na NWZ 593.591 akcji Adiuvo Investments S.A., z których przysługiwało 593.591 głosów, co stanowiło 7,33% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty