Notowania

KREZUS: strona spółki
9.02.2019, 18:09

KZS Informacja o wszczęciu kontroli podatkowej wobec Emitenta

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Krezus”, „Emitent”) informuje, iż dnia 8 lutego 2019 r. Zarząd Emitenta powziął od Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informację o rozpoczęciu wobec Emitenta kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za okres od 1 czerwca do 30 listopada 2018 r., której przewidywany termin zakończenia został wskazany na 30 czerwca 2019 r.
Zarząd Emitenta informuje, iż kontrola wyżej wskazana odbywa się bez wcześniejszego powiadomienia Emitenta, na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w związku z wystawieniem faktur nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w 2018 r., skorygowanych przez Spółkę, o czym Emitent informował w raportach bieżących numer 88/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz numer 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., tj. ze względu konieczność przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

Inne komunikaty