Notowania

ERS: strona spółki
1.04.2019, 10:30

ERS Zawarcie przez spółkę zależna umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

Zarząd Eurosystem S.A. z siedzibą w Gorzowie („Spółka”, „Sprzedający”), informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku Spółka zależna od Emitenta - SH INFO System Sp. z o.o. zawarła umowę („Umowa Sprzedaży”) z osobą prawną niepowiązaną z Grupą Kapitałową Eurosystem SA („Kupujący”). Umowa Sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego dotyczy sprzedaży nieruchomości biurowej położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9A. Wydanie nieruchomości nastąpiło w dniu 31 marca 20-19 roku. Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 3 600 tys. zł netto. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Inne komunikaty