Notowania

LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r. (IQ 2019) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2019: Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł EBITDA: 206,5 mln zł EBIT: 111,6 mln zł Zysk netto: 87,6 mln zł Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2.532 tys. ton, a sprzedaż 2.365 tys. ton. Uzyskane w IQ 2019 wyniki finansowe są efektem ciągłej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni, uzyskanego wysokiego poziomu produkcji i sprzedaży węgla handlowego oraz wzrostu cen sprzedaży węgla w kontraktach na 2019 r. W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 23 maja 2019 r.

Inne komunikaty