Notowania

GALVO: strona spółki
18.04.2019, 13:49

GAL Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 14 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Galvo S.A. na 14 maja 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty