Notowania

GALVO: strona spółki
15.05.2019, 10:21

GAL Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 14 maja 2019 r.

Zarząd Galvo S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 14 maja 2019 r.
1. Pani Sylwia Karim Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.300.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000 Udział głosów na tym WZA: 92,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 70,77% 2. Pan Ryszard Szczepaniak Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 200.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 400.000 Udział głosów na tym WZA: 8,00% Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,15%

Inne komunikaty