Notowania

AGORA: strona spółki
12.06.2019, 18:38

AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 12 czerwca 2019 roku

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 12 czerwca 2019 roku dysponowali 46.082.778 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 46.580.831 akcji był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 62,16% (28.956.378 akcji).
Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. posiadali: - Agora-Holding Sp. z o.o.: 22.528.252 głosy, tj. 48,89% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 35,36% ogólnej liczby głosów. - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 8.126.000 głosów, tj. 17,63% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 12,76% ogólnej liczby głosów. - MDIF Media Holdings I,LL: 5.355.645 głosów tj. 11,62% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 8,41% ogólnej liczby głosów. - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4.480.000 głosów tj. 9,72% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 7,03% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty