Notowania

BIP Zakup przez Emitenta nieruchomości

Zarząd Bio Planet S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2019 r. podpisał akt notarialny zakupu wieczystego użytkowania gruntu za kwotę 2,3 mln. Grunt znajduje się przy ul. Fabrycznej (Leszno) w bliskiej okolicy obecnego centrum logistyczno-magazynowego i obejmuje powierzchnię 22.835 m2.
W ocenie Zarządu budowa nowoczesnego zakładu konfekcjonowania jest ważnym etapem w rozwoju Spółki. Na obecnie posiadanych nieruchomościach nie ma możliwości budowy dużego nowoczesnego zakładu konfekcjonowania z zapleczem magazynowym, biurowym oraz laboratoryjnym natomiast zakup nieruchomości o powierzchni 22.835 m2 pozwoli w pełni na zlokalizowanie tej inwestycji w bardzo bliskiej okolicy obecnego centrum logistyczno-magazynowego. Na zakupionych nieruchomościach Zarząd chciałby w przyszłości zbudować zakład konfekcjonowania i magazyny o łącznej powierzchni około 5.000 m2 natomiast pozostała część nieruchomości będzie stanowiła rezerwę pod ewentualne przyszłe inwestycje Spółki. Kwota transakcji 2,3 mln zł będzie wypłacana dotychczasowym właścicielom wieczystego użytkowania gruntu w transzach w okresie 2019 - 2022 r. Z uwagi na wielkość zakupu oraz jego znaczenie dla przyszłej działalności Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował się na publikację informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty