Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 23 lutego 2024 r. umowy o kredyt inwestycyjny („Umowa”) z Santander Bank Polska S.A.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Santander Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego w kwocie 19,5 mln PLN przeznaczonego na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych 3 kredytów inwestycyjnych, które były zaciągnięte przez Spółkę w latach wcześniejszych na budowę centrum logistycznego oraz nowych Zakładów Konfekcjonowania w Lesznie k. Warszawy. Dzięki zawarciu nowej umowy kredytowej Spółka skonsolidowała wszystkie swoje kredyty inwestycyjne oraz uzgodniła z Bankiem nowy harmonogram spłaty kredytu skonsolidowanego. Kredyt zostanie udostępniony Spółce dnia 29 lutego 2024 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego kredytu w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,3 p. p. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki w skali roku według stawki bazowej powiększonej o marżę Banku. Oprócz powyższego kredytu w kwocie 19,5 mln PLN Spółka utrzymuje jeden kredyt w rachunku bieżącym (kredyt obrotowy) w kwocie 13,5 mln PLN. Intencją Spółki jest kontynowanie finansowania obrotowego w niezmiennej kwocie w najbliższych latach. Pozostałe warunki umowy kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych w tego rodzaju umowach.

Załączniki

Inne komunikaty