Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:
Raport roczny jednostkowy za 2023 rok – dnia 24 kwietnia 2024 r. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2024 roku – dnia 24 maja 2024 r. Raport jednostkowy za I półrocze 2024 roku – dnia 27 września 2024 r. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2024 roku – dnia 22 listopada 2024 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego. Zarząd Bio Planet S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego skonsolidowanego oraz raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 i II kwartał roku obrotowego 2024. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty