Notowania

BLOOBER: strona spółki
10.10.2019, 9:37

BLO Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear w wersji iOS

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 24 października 2019 r. dystrybucji gry: „Layers of Fear” w wersji na smartfony i tablety operujące na systemie IOS, na platformie App Store firmy Apple (dalej jako "Gra"), na rynku światowym (z wyłączeniem terytorium Azji i Rosji) w cenie detalicznej 9,99 EUR. Na rynkach azjatyckich i w Rosji spółka planuje dystrybucję poprzez lokalnych dystrybutorów.
W ocenie Emitenta sprzedaż Gry na urządzeniach operujących na systemie IOS będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy.

Inne komunikaty