Trwa ładowanie...
bDIUjTJx

Notowania

KREZUS: strona spółki
29.03.2020, 15:49

KZS Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r. oraz raportów za I i III kwartał 2019 r.

Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Emitentem”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., raportu bieżącego numer 8/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., raportu bieżącego 16/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., raportu bieżącego numer 17/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., raportu bieżącego numer 19/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., raportu bieżącego numer 20/2019 z dnia 30 września 2019 r., raportu bieżącego numer 22/2019 z dnia 29 grudnia 2019 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 czerwca 2020 r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz raportu bieżącego numer 23/2019 z dnia 29 grudnia 2019 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 czerwca 2020 r. Przyczyną opóźnienia publikacji raportów jest konieczność opracowania i przedstawienia raportów za 2018 r., których opóźnienia spowodowane zostały przez brak wszystkich informacji niezbędnych do zbadania sytuacji finansowej Emitenta, a także konieczność ich poprawnego ujęcia w dokumentach sprawozdawczych Emitenta.

Inne komunikaty

bDIUjTKf