Trwa ładowanie...

Notowania

ADIUVO: strona spółki
30.06.2020, 10:57

ADV Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2019 dotyczącego warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A., Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Emitent zawarł z jedynym obligatariuszem posiadającym obligacje tj. ze spółką zależną Airway Medix S.A. porozumienie zmieniające warunki emisji pozostałych 40.000 Obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda na mocy, którego termin wykupu tych obligacji został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020 roku na dzień 31 grudnia 2020 roku.
W pozostałym zakresie warunki emisji obligacji nie uległy zmianom.

Inne komunikaty