Trwa ładowanie...

Notowania

LUBAWA: strona spółki
30.06.2020, 17:50

LBW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczącym rozliczenia roku obrotowego 2019, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki:
SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED – 41.000.000 głosów stanowiących 77,66 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 27,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów. JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW – 6.430.000 głosów stanowiących 12,18 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 4,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów. STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 10,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 3,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty