Trwa ładowanie...
bDffdJrF

Notowania

BLOOBER: strona spółki
16.10.2020, 8:21

BLO Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 15 października 2020 roku na rachunek Spółki 529 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 166,95 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent posiada 1287 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 0,07% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę zarządu Emitenta z dnia 13 października 2020 roku w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółki, podjętą w wykonaniu uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.

Inne komunikaty

bDffdJsn