Trwa ładowanie...
bDXTSovF

Notowania

UNIMOT: strona spółki
24.03.2021, 8:58

UNT Zmiany w składzie Zarządu Spółki i powołanie Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 24 marca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie odwołania z Zarządu Spółki Pana Marka Moroza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i powołaniu w skład Zarządu Spółki na tę funkcję Pana Filipa Kuropatwę. Uchwały te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.
Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania na kolejną pięcioletnią kadencję następujących członków Zarządu: • Pana Adama Sikorskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu • Pana Roberta Brzozowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych • Pana Mikołaja Wierzbickiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej • Pana Filipa Kuropatwę, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Nowa kadencja Zarządu Spółki rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. Załączniki: zał. 1. - Życiorys Prezesa Zarządu Spółki – Adama Sikorskiego. zał. 2. - Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Roberta Brzozowskiego. zał. 3. - Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Mikołaja Wierzbickiego. zał. 2. - Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki – Filipa Kuropatwy. Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDXTSown