Trwa ładowanie...
bDZSrpTV

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
26.03.2021, 18:23

IST Rozpoczęcie wcześniejszego wykupu obligacji serii B

Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji informacji dotyczących porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki oraz raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki („Porozumienie”), informuje, iż w związku z zakończeniem negocjacji z obligatariuszami serii B, w dniu 26 marca 2021 r. Emitent rozpoczął wykup obligacji serii B w łącznej wysokości 250.000 zł. Wcześniejszy wykup związany jest z realizacją podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile („MGM”), o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii B, będzie realizowany przez najbliższych kilka dni roboczych.
Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy obligatariusze, których dotyczy wcześniejszy wykup obligacji serii B, zadeklarowali chęć objęcia akcji serii N o wartości odpowiadającej wartości zobowiązania z tytułu obligacji serii B. Jeden obligatariusz serii B wyraził chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (kwota pozostała do spłaty to 62.500 zł). Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypada na dzień 31 grudnia 2021 r. Mając na uwadze treść uzgodnień dotyczących podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z MGM, Emitent informuje, iż MGM wyraziło zgodę na spłatę jednego obligatariusza serii B zgodnie z obowiązującą treścią Porozumienia.

Inne komunikaty

bDZSrpUD