Trwa ładowanie...
bETNVZtx
Notowania

IST Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C7 i C8

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 34/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie otrzymania oświadczenia o zamianie jednej obligacji serii C7 oraz trzech obligacji serii C8 na akcje serii H, informuje o podjęciu w dniu 1 czerwca 2021 r. Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji serii C7 i C8, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Obligatariusz”) 206.185 (dwieście sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 1 (jednej) obligacji serii C7 o numerze kolejnym 10 oraz praw z 3 (trzech) obligacji serii C8 o numerach kolejnych od 1 do 3.

Inne komunikaty

bETNVZuf