Trwa ładowanie...
bESAnAvF
Notowania
POZBUD: strona spółki
17.06.2021, 17:41

POZ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku – w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 33.300.050 głosów, stanowiących 68,33% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: 1) Pan Łukasz Fojt, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 11.905.113 głosów, stanowiących 35,75% na Walnym Zgromadzeniu oraz 24,43% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2) Pan Wojciech Wika-Czarnowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 9.338.016 głosów, stanowiących 28,04% na Walnym Zgromadzeniu oraz 19,16% ogólnej liczby głosów w Spółce; 3) Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, posiadające łącznie na Walnym Zgromadzeniu 5.359.000 głosów, stanowiących 16,09% na Walnym Zgromadzeniu oraz 11,00% ogólnej liczby głosów w Spółce; 4) Pan Wojciech Ziółkowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 6.321.910 głosów, stanowiących 18,98% na Walnym Zgromadzeniu oraz 12,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki

Inne komunikaty

bESAnAwn