Trwa ładowanie...
bEDGWarV
Notowania
COGNOR: strona spółki
1.07.2021, 15:40

COG Sylwetki powołanych członków rady nadzorczej Emitenta

Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 30 czerwca 2021 roku Radę Nadzorczą w składzie:
Huber Janiszewski, Piotr Freyberg, Jerzy Kak, Zbigniew Łapiński, Marek Rocki Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności, nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz żaden z powołanych członków nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Sylwetki powołanych członków Rady Nadzorczej: Hubert Janiszewski Pan Hubert Janiszewski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, ukończył VSE w Pradze oraz Szkołę Główną Planowania i Statystyki (SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Pan Hubert Janiszewski kolejno pracował: w latach 1966 – 1973 – „Polservice”; w latach 1973 – 1983 – United Nations Industrial Development Organization w Wiedniu (UNIDO); w latach 1983 – 1988 – Ministerstwo Handlu Zagranicznego; w latach 1989 – 1990 – Agencja Inwestycji Zagranicznych, jako wiceprezes; w latach 1990 – 1991 – Polska Investment Company Ltd w Londynie jako członek zarządu; w latach 1992 – 1998 – HSBC Financial Services, jako Prezes Zarządu; w latach 1998 – 1999 – Bankers Trust Co. w Londynie jako Managing Director; w latach 1999 – 2002 – Deutsche Bank AG w Londynie jako Managing Director. Pan Huber Janiszewski pełnił między innymi funkcję w Radzie Nadzorczej (RN) Spółek: Mediacap S.A., jako przewodniczący RN; Elstaroils S.A. , jako przewodniczący RN; DB Securities S.A., jako przewodniczący RN; Deutsche Bank Polska S.A., jako wiceprzewodniczący RN; Deutsche Bank PBC S.A., jako wiceprzewodniczący RN; Pelion Health Care Group, jako wiceprzewodniczący RN. Piotr Freyberg Pan Piotr Freyberg posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Piotr Freyberg kolejno pracował: • w latach 1965 – 1972 – SGPiS, jako asystent i adiunkt; • w latach 1972 – 1986 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako dyrektor Departamentu Międzynarodowych Organizacji; • w latach 1986 – 1991 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, jako Stały Przedstawiciel Polski w GATT; • w latach 1992 – 2006 – 3M Poland sp. z o.o., jako dyrektor generalny; Od 2007 roku pełni funkcję jako Dyrektor ds. Rozwoju w 3M Wrocław. Marek Rocki Pan Marek Rocki posiada tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskany na Wydziale Finansów i Statystki SGPiS. Pan Marek Rocki kolejno pracował: • w latach 1977 – 1978 – Zjednoczony Przemysł Piwowarski w Warszawie, jako specjalista ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych; • w 1981 roku – Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, jako specjalista; • w latach 1981 – 1989 – SGPiS, jako adiunkt; • w latach 1989 – 1991 – SGPiS, jako docent; • w latach 1989 – 1996 – Komisja Planowania w Centralnym Urzędzie Planowania, Zespół Studiów i Planów Długookresowych, następnie Departament Polityki Przestrzennej i Regionalnej, jako główny specjalista; • w latach 1990 – 1993 – SGPiS, jako prorektor ds. Dydaktyczno Wychowawczych i Komputeryzacji; • w latach 1991 – 1992 – SGPiS, jako dziekan Studium Podstawowego; • w latach 1993 – 1996 – SGPiS, jako prorektor ds. Zarządzania; • w latach 1996 – 1999 – SGPiS, jako dziekan Studium Dyplomowego; • w latach 1999 – 2005 – SGPiS, jako rektor; • w latach 2005 – 2006 – Przewodniczący Rady Służby Cywilnej; Od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego i Członkiem Zarządu PKOL. Od 2005 roku pełni funkcję Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jerzy Kak Pan Jerzy Kak posiada tytuł magistra ekonomii: ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pan Jerzy Kak kolejno pracował: • w latach 1976 – 1999 – Huta Aluminium KONIN S.A. w Koninie, od 1990 jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny (CEO); • w latach 1999 – 2000 – K&K Investment (własna działalność doradztwa gospodarczego); • w latach 2000 – 2002 – Huta Szkła „Ujście” S.A., jako Prezes Zarządu; • w latach 2002 – 2006 – Electrabel Połaniec, jako Prezes Zarządu (2007-2009 – Electrabel Polska S.A. jako Wiceprezes Zarządu); Zbigniew Łapiński Pan Zbigniew Łapiński posiada tytuł magistra ekonomii. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Zbigniew Łapiński pracował: • w latach 1993 – 1996 – Organizacja Narodów Zjednocznych ds. Rozwoju Przemysłowego, jako menadżer ds. Promocji Inwestycji; • w latach 1996 – 2011 – Creditanstalt Securities (do 1997 roku) oraz w Deutsche Bank, jako analityk giełdowy; • w latach 2001 – 2004 – Netia S.A., jako Zastępca Dyrektora Finansowego, następnie członek zarządu. Zbigniew Łapiński zasiadał w Radach Nadzorczych Śnieżka S.A. oraz Unimil S.A.

Inne komunikaty

bEDGWasD