Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

AVE Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.

Zarząd Advertigo SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- January Ciszewski – 2.063.350 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,28% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,71% ogólnej liczby głosów, - Artur Górski – 5.500.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 22,07% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 17,89% ogólnej liczby głosów, - Leszek Jastrzębski – 2.352.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,44% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 7,65% ogólnej liczby głosów, - JR HOLDING ASI S.A. – 15.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 60,20% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 48,78% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty