Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

AVE Otrzymanie wypowiedzenia Term-Sheet z dn. 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Advertigo), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 r., w którym poinformował o zawarciu z ORPHINIC Scientific Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie ORPHINIC Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie jako następca prawny tj. podmiot powstały w wyniku przekształcenia ORPHINIC Scientific Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, dalej: ORPHINIC) oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie porozumienia Term-Sheet w sprawie połączenia Advertigo z ORPHINIC niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od ORPHINIC wypowiedzenie porozumienia Term-Sheet.
ORPHINIC wskazała, iż powodem wypowiedzenia Term-Sheet jest niemożność kontynuowania procesu zmierzającego do podpisania umowy inwestycyjnej między stronami regulującej proces połączenia z Advertigo, powodowana istotną zmianą strategii ORPHINIC w zakresie planowanego wejścia na NewConnect, tj. całkowitą rezygnacją z tego rozwiązania.

Inne komunikaty