Trwa ładowanie...
bEKyJdmd
Notowania
SEKO: strona spółki
2.07.2021, 11:50

SEK Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 lipca 2021 r.

Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, w dniu 30 lipca 2021 r. o godzinie 12.00. Porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu określa załącznik do raportu.
Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKyJdmL