Trwa ładowanie...
bEUESBud
Notowania

POZ Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu od Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE) zawiadomienia z dnia 2 lipca 2021 roku, o przekroczeniu przez Fundusze zarządzane przez NN PTE progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD.
Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUESBuL